Items marked by the "Tủ đông thương mại" tag:

Products

-16%
Tủ Đông Alaska 1100L HB-1100C
HB-1100C - Tủ Đông Alaska 1100L
đ16,550,000
đ19,760,000
-20%
Tủ Đông Alaska 1200L HB-1200C
HB-1200C - Tủ Đông Alaska 1200L
đ19,850,000
đ24,790,000
-19%
Tủ Đông Alaska 1500L HB-1500C
HB-1500C - Tủ Đông Alaska 1500L
đ25,100,000
đ31,070,000
-9%
Tủ Đông Alaska 550L HB-550C
HB-550C - Tủ Đông Alaska 550L
đ12,200,000
đ13,340,000
-8%
Tủ Đông Alaska 550L HB-550N
HB-550N - Tủ Đông Alaska 550L
đ10,750,000
đ11,710,000
-10%
Tủ Đông Alaska 650L HB-650N
HB-650N - Tủ Đông Alaska 650L
đ11,250,000
đ12,470,000
-10%
Tủ Đông Alaska 890L HB-890
HB-890 - Tủ Đông Alaska 890L
đ12,400,000
đ13,840,000
-12%
HB-890C - Tủ Đông Alaska 890L
đ13,850,000
đ15,730,000
-12%
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
ISG-12 (12 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ39,420,000
đ44,900,000
-15%
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
ISG-9 (9 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ35,100,000
đ41,130,000
-14%
Tủ Đông Alaska 400L SD-4SC Kính Phẳng
-25%
Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
SD-500Y - Tủ Kem Alaska 350L
đ8,830,000
đ11,710,000
-25%
Tủ Đông Alaska 600L SD/SC-601B Kính Cong
-28%
Tủ đông đứng 950 lít Sanaky VH-1099K
-24%
Tủ đông inox 950 lít Sanaky VH-1299HP
-28%
Tủ đông inox 1500 lít Sanaky VH-1599HP
-27%
Tủ đông Sanaky 800 lít VH-999K
VH-999K - Tủ đông Sanaky 800 lít
đ16,346,400
đ22,470,000