Items marked by the "Tủ đông thương mại" tag:

Products

-25%
Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
đ8,830,000
đ11,710,000
-17%
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
đ37,440,000
đ44,900,000
-17%
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
đ34,320,000
đ41,130,000
-27%
Tủ Đông Alaska 1100L HB-1100C
Tủ Đông Alaska 1100L HB-1100C
đ14,400,000
đ19,760,000
-26%
Tủ Đông Alaska 1200L HB-1200C
Tủ Đông Alaska 1200L HB-1200C
đ18,400,000
đ24,790,000
-26%
Tủ Đông Alaska 1500L HB-1500C
Tủ Đông Alaska 1500L HB-1500C
đ23,000,000
đ31,070,000
-25%
Tủ Đông Alaska 400L SD-4SC Kính Phẳng
-23%
Tủ Đông Alaska 550L HB-550C
Tủ Đông Alaska 550L HB-550C
đ10,210,000
đ13,340,000
-23%
Tủ Đông Alaska 550L HB-550N
Tủ Đông Alaska 550L HB-550N
đ8,970,000
đ11,710,000
-25%
Tủ Đông Alaska 600L SD/SC-601B Kính Cong
-25%
Tủ Đông Alaska 650L BCD-6567N
Tủ Đông Alaska 650L BCD-6567N
đ10,390,000
đ13,850,000
-25%
Tủ Đông Alaska 650L HB-650C
Tủ Đông Alaska 650L HB-650C
đ11,040,000
đ14,730,000
-25%
Tủ Đông Alaska 650L HB-650N
Tủ Đông Alaska 650L HB-650N
đ9,380,000
đ12,470,000
-25%
Tủ Đông Alaska 890L HB-890
Tủ Đông Alaska 890L HB-890
đ10,390,000
đ13,840,000
-25%
Tủ Đông Alaska 890L HB-890C
đ11,770,000
đ15,730,000
-24%
Tủ đông inox 950 lít Sanaky VH-1299HP
-28%
Tủ đông inox 1500 lít Sanaky VH-1599HP
Tủ đông inox 1500 lít Sanaky VH-1599HP
đ75,000,000
đ103,570,000
-25%
Tủ Đông Inverter Alaska 500L BCD 5068CI
-8%
Tủ Đông Inverter Alaska 550L BCD-5568CI
-27%
Tủ đông Sanaky 800 lít VH-999K
Tủ đông Sanaky 800 lít VH-999K
đ16,346,400
đ22,470,000
-28%
Tủ đông đứng 950 lít Sanaky VH-1099K