Items marked by the "Tủ đông kính trưng bày" tag:

Products

-25%
Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
đ8,830,000
đ11,710,000
-17%
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
đ37,440,000
đ44,900,000
-17%
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
đ34,320,000
đ41,130,000
-28%
Tủ Đông Alaska 1000L IFC-100G2 Dạng Đứng
-22%
Tủ Đông Alaska 400L SC-401Y Kính Cong
-23%
Tủ Đông Alaska 400L SC-401YC Kính CongTủ Đông Alaska 400L SC-401YC Kính Cong
-25%
Tủ Đông Alaska 400L SD-4SC Kính Phẳng
-28%
Tủ Đông Alaska 450L IFC-45G
-22%
Tủ Đông Alaska 500L SC-501Y
Tủ Đông Alaska 500L SC-501Y
đ9,700,000
đ12,400,000
-25%
Tủ Đông Alaska 600L SD/SC-601B Kính Cong
-28%
Tủ Đông Alaska 700L SDC-700Y Kính Phẳng
-28%
Tủ Đông Alaska 900L SDC-950Y Kính Phẳng
-36%
Tủ Đông Mát Alaska 500L SFC-500 Dạng Đứng