Items marked by the "Tủ đông kính trưng bày" tag:

Products

-12%
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
ISG-12 (12 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ39,420,000
đ44,900,000
-15%
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
ISG-9 (9 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ35,100,000
đ41,130,000
-14%
Tủ Đông Alaska 400L SD-4SC Kính Phẳng
-28%
Tủ Đông Alaska 900L SDC-950Y Kính Phẳng
-3%
Tủ Kem Inverter Darling 300L DMF-3079 ASKI
-3%
Tủ Kem Inverter Darling 600L DMF - 7079 ASKI
-3%
Tủ Kem Inverter Darling 650L DMF-6079 ASKI
-17%
Tủ Đông Alaska 700L SDC-700Y Kính Phẳng
-13%
Tủ Đông Mặt Kính Phẳng Sumikura SKIF-150SX