Items marked by the "Máy lạnh Casper" tag:

Products

-27%
LC-09FS32 - Máy Lạnh Casper 1 HP
LC-09FS32 - Máy Lạnh Casper 1 HP
đ4,640,000
đ6,390,000
-24%
Máy lạnh Casper 1 HP KC-09FC32
đ4,590,000
đ6,000,000
-25%
Máy lạnh Casper 1 HP  SC-09FS32
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32
đ4,490,000
đ6,000,000
-34%
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
đ4,500,000
đ6,860,000
-24%
Máy lạnh Casper 1.5 HP KC-12FC32
đ5,750,000
đ7,600,000
-24%
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
đ6,290,000
đ8,290,000
-24%
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
đ5,750,000
đ7,600,000
-30%
Máy Lạnh Casper 2 HP EC18TL22/SC18TL22
-26%
Máy lạnh Casper 2.0 HP KC-18FC32
đ9,010,000
đ12,200,000
-26%
Máy lạnh Casper 2.0 HP SC-18FS32
Máy lạnh Casper 2.0 HP SC-18FS32
đ8,990,000
đ12,200,000
-20%
Máy lạnh Casper 2.5 HP KC-24FC32
Máy lạnh Casper 2.5 HP KC-24FC32
đ13,790,000
đ17,200,000
-16%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP LC-24FS32
đ12,490,000
đ14,900,000
-26%
Máy lạnh Casper 2.5 HP SC-24FS32
đ12,690,000
đ17,200,000
-30%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP SC-24TL
Máy Lạnh Casper 2.5 HP SC-24TL
đ13,700,000
đ19,570,000
-14%
Máy lạnh Casper Inverter  1.5 HP HC-12IA32
-25%
-24%
Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS32Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS32
-38%
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC12TL22/33
-16%
Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP HC-18IA32
-25%
Máy lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18IS32
Máy lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18IS32
đ12,890,000
đ17,200,000
1 2