Items marked by the "Máy lạnh 2.5HP" tag:

Products

-33%
Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.5 HP RAS-H24PKCVG-V
-11%
Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.5 HP RAS-H24E2KCVG-V-1
-8%
Máy Lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KSG-V
Máy Lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KSG-V
đ16,990,000
đ18,500,000
Máy lạnh TCL 2.5 HP TAC-N24CS/XA
Liên hệ để biết giá
-17%
Máy lạnh Sumikura Inverter 2.5 HP APS/APO-240DC
-18%
Máy lạnh Sumikura 2.5 HP APS/APO-240
Máy lạnh Sumikura 2.5 HP APS/APO-240
đ13,900,000
đ17,000,000
-10%
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV
-12%
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24NVFH
-28%
Máy lạnh Reetech Inverter 2.5 HP RTV/RCV24Máy lạnh Reetech Inverter 2.5 HP RTV/RCV24
-11%
Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT/RC24
Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT/RC24
đ12,990,000
đ14,590,000
-5%
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
-7%
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XPU24XKH-8
-6%
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24VKH-8Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24VKH-8
-5%
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24TKH-8
-17%
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8
-8%
Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24VKH-8
-30%
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24TL
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24TL
đ12,100,000
đ17,290,000
-27%
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06
đ12,690,000
đ17,290,000
-5%
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.5 HP MS-HL60VC
-30%
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5 HP MS-HP60VF
-29%
Máy Lạnh Midea 2.5 HP MSAB1-24CRN1Máy Lạnh Midea 2.5 HP MSAB1-24CRN1
Máy Lạnh Midea 2.5 HP MSAB1-24CRN1
đ12,590,000
đ17,710,000
1 2