Lọc Theo

Tủ Mát

-25%
Tủ mát Sanaky 2000 lít VH-2209HP
VH-2209HP - Tủ mát Sanaky 2000 lít
đ38,390,000
đ51,290,000
-23%
Tủ mát Sanaky 250 lít VH-258K
VH-258K - Tủ mát Sanaky 250 lít
đ7,150,000
đ9,290,000
-24%
Tủ mát inverter Sanaky 250 lít VH-258K3
-18%
Tủ mát inverter Sanaky 250 lít VH-258K3L
-23%
VH-258W - Tủ mát Sanaky 250 lít
đ7,290,000
đ9,430,000
-24%
-9%
-24%
Tủ mát Sanaky 1300 lít VH-25HP
VH-25HP - Tủ mát Sanaky 1300 lít
đ86,500,000
đ114,290,000
-15%
VH-299K - Tủ mát Sanaky 278 lít
VH-299K - Tủ mát Sanaky 278 lít
đ9,290,000
đ10,900,000
-17%
Tủ mát inverter Sanaky 300 lít VH-308K3L
-23%
Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358K
VH-358K - Tủ mát Sanaky 350 lít
đ8,190,000
đ10,640,000
-24%
Tủ mát inverter Sanaky 350 lít VH-358K3
-18%
Tủ mát inverter Sanaky 350 lít VH-358K3L
1 2 3 4