Lọc Theo

Tủ Mát

-28%
Tủ mát Sanaky 2000 lít VH-2209HP
VH-2209HP - Tủ mát Sanaky 2000 lít
đ37,044,000
đ51,290,000
-25%
Tủ mát Sanaky 250 lít VH-258K
VH-258K - Tủ mát Sanaky 250 lít
đ7,007,000
đ9,290,000
-25%
Tủ mát inverter Sanaky 250 lít VH-258K3
-25%
VH-258W - Tủ mát Sanaky 250 lít
đ7,105,000
đ9,430,000
-25%
-11%
-24%
Tủ mát Sanaky 1300 lít VH-25HP
VH-25HP - Tủ mát Sanaky 1300 lít
đ86,500,000
đ114,290,000
-30%
VH-299K - Tủ mát Sanaky 278 lít
VH-299K - Tủ mát Sanaky 278 lít
đ8,900,000
đ12,700,000
-23%
VH-308K - Tủ Mát Sanaky 240 lít
đ7,448,000
đ9,690,000
-22%
-25%
VH-308W - ​Tủ Mát Sanaky 240 lít
đ7,595,000
đ10,140,000
-25%
Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358K
VH-358K - Tủ mát Sanaky 350 lít
đ7,987,000
đ10,640,000
-25%
Tủ mát inverter Sanaky 350 lít VH-358K3
-25%
VH-358W - Tủ mát Sanaky 350 lít
đ8,134,000
đ10,860,000
1 2 3 4