Tủ Mát

Tủ Mát Inverter Alaska 400L LC-633HI
đ9,420,000
đ11,400,000
Tủ Mát Inverter Alaska 450L LC-743HI
đ9,476,000
đ10,300,000
-29%
-29%
-28%
Tủ mát inverter Sanaky 210 lít VH-218K3
-28%
-28%
Tủ mát inverter Sanaky 250 lít VH-258K3
-28%
-15%
-29%
Tủ mát inverter Sanaky 350 lít VH-358K3
-29%
-29%
-27%
Tủ Mát Mini Alaska 50L LC-50
đ3,520,000
đ8,000,000
-30%
Tủ mát Sanaky 1000 lít VH-1009HP
đ19,159,000
đ27,430,000
1 2 3 4