SANAKY

-30%
Tủ Đông Sanaky 220 lít VH-225HY2
Tủ Đông Sanaky 220 lít VH-225HY2
đ3,988,000
đ5,670,000
-26%
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1
đ4,782,000
đ6,430,000
-32%
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299HY2
đ4,300,000
đ6,290,000
-26%
Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY
đ6,517,000
đ8,860,000
-27%
Tủ đông Sanaky 250 lít VH-255A2
đ4,506,000
đ6,140,000
-33%
Tủ Đông Sanaky 250 lít VH-255HY2
Tủ Đông Sanaky 250 lít VH-255HY2
đ4,086,000
đ6,100,000
-27%
Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599A1
đ4,998,000
đ6,860,000
-32%
Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599HY2
Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599HY2
đ4,300,000
đ6,290,000
-29%
Tủ đông Sanaky 280 lít VH-285A2
đ4,851,000
đ6,790,000
-30%
Tủ đông Sanaky 280 lít VH-2899A1
đ5,190,000
đ7,430,000
-27%
Tủ đông Sanaky 360 lít VH-365A2
đ5,145,000
đ7,000,000
-25%
Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699A1
đ5,700,000
đ7,600,000
-27%
Tủ đông Sanaky 380 lít VH-382K
đ6,811,000
đ9,390,000
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-405A2
đ5,586,000
đ7,640,000
-28%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH4099A1
đ5,949,000
đ8,310,000
1 2 3 4 5