SANAKY

-27%
-28%
-29%
-27%
-29%
-29%
Tủ đông mát Sanaky 560 lít VH-5699W1
-29%
-29%
Tủ đông mát Sanaky 660 lít VH-6699W1
Tủ đông mát Sanaky 660 lít VH-6699W1
đ10,045,000
đ14,140,000
-33%
Tủ đông mát đứng 950 lít Sanaky VH-1099W
-25%
Tủ đông Sanaky 1100 lít VH-1199HY
đ17,062,500
đ22,710,000
Tủ đông Sanaky 150 lít VH-150HY2
đ4,063,500
đ4,710,000
-17%
Tủ đông Sanaky 150 lít VH-1599HY
Tủ đông Sanaky 150 lít VH-1599HY
đ4,378,500
đ5,290,000
-31%
Tủ đông Sanaky 180 lít VH-182K
đ5,604,000
đ8,170,000
-27%
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-225A2
đ4,290,000
đ5,860,000
-30%
Tủ Đông Sanaky 220 lít VH-225HY2
Tủ Đông Sanaky 220 lít VH-225HY2
đ3,988,000
đ5,670,000
-26%
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1
đ4,782,000
đ6,430,000
1 2 3 4 5