Lọc Theo

Tủ Đông

HB-1200C - Tủ Đông Alaska 1200L
đ19,850,000
đ24,790,000
HB-1500C - Tủ Đông Alaska 1500L
đ25,100,000
đ31,070,000
HB-550C - Tủ Đông Alaska 550L
đ12,200,000
đ13,340,000
HB-550N - Tủ Đông Alaska 550L
đ10,750,000
đ11,710,000
HB-650C - Tủ Đông Alaska 650L
đ13,000,000
đ14,730,000
HB-650N - Tủ Đông Alaska 650L
đ11,250,000
đ12,470,000
HB-890 - Tủ Đông Alaska 890L
đ12,400,000
đ13,840,000
HB-890C - Tủ Đông Alaska 890L
đ13,850,000
đ15,730,000
IF-25 - Tủ Đông Đứng Alaska 250L
đ10,500,000
đ10,510,000
ISG-12 (12 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ39,420,000
đ44,900,000
ISG-9 (9 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ35,100,000
đ41,130,000
SC-501Y - Tủ Đông Alaska 500L
đ11,500,000
đ12,400,000
-14%
SD-500Y - Tủ Kem Alaska 350L
đ8,830,000
đ11,710,000
1 2 3 4 5 6 7