Lọc Theo

ALASKA

HB-1200C - Tủ Đông Alaska 1200L
đ19,850,000
đ24,790,000
HB-1500C - Tủ Đông Alaska 1500L
đ25,100,000
đ31,070,000
HB-550C - Tủ Đông Alaska 550L
đ12,200,000
đ13,340,000
-13%
HB-550CI - Tủ Đông Alaska Inverter 419 Lít
HB-550N - Tủ Đông Alaska 550L
đ10,750,000
đ11,710,000
HB-650C - Tủ Đông Alaska 650L
đ13,000,000
đ14,730,000
HB-650N - Tủ Đông Alaska 650L
đ11,250,000
đ12,470,000
HB-890 - Tủ Đông Alaska 890L
đ12,400,000
đ13,840,000
HB-890C - Tủ Đông Alaska 890L
đ13,850,000
đ15,730,000
IF-25 - Tủ Đông Đứng Alaska 250L
đ10,500,000
đ10,510,000
ISG-12 (12 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ39,420,000
đ44,900,000
ISG-9 (9 - Tủ Kem Alaska Khay)
đ35,100,000
đ41,130,000
-13%
KC-210 - Tủ Đông Alaska 210 lít
đ8,850,000
đ10,180,000
-13%
Tủ Đông Alaska Inverter KC-210CI 210 Lít
-13%
KN-400  - Tủ Đông Alaska 400 Lít
KN-400 - Tủ Đông Alaska 400 Lít
đ18,500,000
đ21,280,000
SC-501Y - Tủ Đông Alaska 500L
đ11,500,000
đ12,400,000
-14%
1 2 3