ALASKA

Tủ Đông Alaska 500L BCD-5068C
đ7,910,000
đ10,330,000
Tủ Đông Alaska 500L BCD-5068N
đ7,130,000
đ9,200,000
Tủ Đông Alaska 500L SC-501Y
đ9,700,000
đ12,400,000
Tủ Đông Alaska 550L BCD-5568C
đ9,010,000
đ11,960,000
Tủ đông Alaska 550L BCD-5568N
đ8,180,000
đ10,700,000
Tủ Đông Alaska 550L HB-550C
đ10,210,000
đ13,340,000
Tủ Đông Alaska 550L HB-550N
đ8,970,000
đ11,710,000
Tủ Đông Alaska 650L BCD-6567N
đ10,390,000
đ13,850,000
Tủ Đông Alaska 650L HB-650C
đ11,040,000
đ14,730,000
Tủ Đông Alaska 650L HB-650N
đ9,380,000
đ12,470,000
Tủ Đông Alaska 890L HB-890
đ10,390,000
đ13,840,000
Tủ Đông Alaska 890L HB-890C
đ11,770,000
đ15,730,000
-36%
Tủ Đông Đứng Alaska 250L IF-25
đ8,096,000
đ10,510,000
1 2