ALASKA

Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
đ8,830,000
đ11,710,000
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
đ37,440,000
đ44,900,000
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
đ34,320,000
đ41,130,000
Tủ Đông Alaska 1100L HB-1100C
đ14,400,000
đ19,760,000
Tủ Đông Alaska 1200L HB-1200C
đ18,400,000
đ24,790,000
Tủ Đông Alaska 1500L HB-1500C
đ23,000,000
đ31,070,000
Tủ Đông Alaska 150l BD-150
đ4,140,000
đ5,300,000
Tủ Đông Alaska 250L BCD-3068C
đ5,880,000
đ7,690,000
Tủ Đông Alaska 250L BCD-3068N
đ5,380,000
đ7,000,000
Tủ Đông Alaska 300L BD-300
đ5,060,000
đ6,560,000
Tủ Đông Alaska 300L BD-300C
đ5,520,000
đ7,190,000
-23%
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3571
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3571
đ5,560,000
đ7,250,000
Tủ Đông Alaska 350L BCD-3568C
đ6,340,000
đ7,690,000
Tủ Đông Alaska 350L BCD-3568N
đ4,999,000
đ7,440,000
Tủ Đông Alaska 400L BD-400
đ6,200,000
đ8,310,000
Tủ Đông Alaska 400L BD-400C
đ7,360,000
đ9,700,000
-25%
Tủ đông Alaska 450L BCD-4567N
đ6,250,000
đ8,190,000
Tủ Đông Alaska 450L BCD-4568C
đ6,710,000
đ8,310,000
Tủ Đông Alaska 450L BCD-4568N
đ6,300,000
đ8,130,000
1 2