Lọc Theo

ĐIỆN LẠNH

Máy Lạnh Nagakawa 1.5HP NS-C12R2H06
đ5,790,000
đ8,210,000
Máy Lạnh Nagakawa 1.5HP NS-C12TL
đ5,750,000
đ8,210,000
-29%
Máy Lạnh Nagakawa 1HP NS-C09R2H06
đ4,590,000
đ6,500,000
-31%
Máy Lạnh Nagakawa 1HP NS-C9TL
đ4,350,000
đ6,290,000
Máy Lạnh Nagakawa 2 HP NS-C18R2H06
đ8,990,000
đ12,210,000
Máy Lạnh Nagakawa 2 HP NS-C18TL
đ8,550,000
đ12,210,000
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06
đ12,690,000
đ17,290,000
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24TL
đ12,100,000
đ17,290,000
-10%
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2H08
-30%
-21%
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18VKH-8
đ15,000,000
đ20,710,000