ĐIỆN LẠNH

Máy Lạnh Midea 1.5 HP MSAFB-13CRN8
đ5,600,000
đ8,860,000
Máy Lạnh Midea 2 HP MSAFB-18CRN8
đ8,850,000
đ13,000,000
Máy Lạnh Midea 2.5 HP MSAB1-24CRN1
đ12,400,000
đ17,710,000
Máy Lạnh Nagakawa 1.5HP NS-C12TL
đ5,750,000
đ8,210,000
-31%
Máy Lạnh Nagakawa 1HP NS-C9TL
đ4,350,000
đ6,290,000
Máy Lạnh Nagakawa 2 HP NS-C18TL
đ8,550,000
đ12,210,000
Máy Lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24TL
đ12,100,000
đ17,290,000
-30%
2 3 4 5 6 7 8 9
9 - 23