ĐIỆN LẠNH

Tủ Kem Alaska 350L SD-500Y
đ8,830,000
đ11,710,000
Tủ Kem Alaska ISG-12 (12 Khay)
đ37,440,000
đ44,900,000
Tủ Kem Alaska ISG-9 (9 Khay)
đ34,320,000
đ41,130,000
-46%
2 3 4 5 6 7 8 9
9 - 19