ĐIỆN LẠNH

-24%
Máy Lạnh Casper Inverter GC-18TL32 2 HP
đ12,050,000
đ15,845,000
-16%
-35%
-25%
-18%
Máy Lạnh Casper Inverter IC-18TL32 2 HP
đ12,300,000
đ14,990,000
-32%
Máy Lạnh Casper LC-09TL32 1 HP
đ4,300,000
đ6,290,000
-31%
Máy Lạnh Casper LC-12TL32 1.5 HP
đ5,500,000
đ7,990,000
-33%
Máy Lạnh Casper LC-18TL32 2HP
đ8,900,000
đ13,290,000
-25%
Máy Lạnh Casper SC-12TL32 1.5 HP
đ5,600,000
đ7,490,000
-24%
Máy Lạnh Casper SC-18TL32 2 HP
đ8,850,000
đ11,690,000
-21%
Máy Lạnh Casper SC-24TL32 2.5 HP
đ12,500,000
đ15,890,000
-18%
-19%
Máy Lạnh Daikin 2 HP FTC50NV1
đ14,300,000
đ20,860,000
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1
đ20,100,000
đ28,860,000
1 2 3 4 5 6 7 8
6 - 20