Lọc Theo

ĐIỆN LẠNH

Máy Lạnh Asanzo 2HP S18N66
đ7,790,000
đ9,590,000
-18%
-27%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1HP K09N66
đ5,490,000
đ7,499,000
-16%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 2HP K18N66
đ9,590,000
đ11,390,000
-19%
Máy lạnh Carrier 1 HP 38/42 CER 010
đ6,990,000
đ8,600,000
-19%
Máy lạnh Carrier 1.5 HP 38/42 CER 013
đ8,790,000
đ10,800,000
-18%
Máy lạnh Carrier 2.0 HP 38/42 CER 018
đ12,990,000
đ15,800,000
-20%
-15%
Máy lạnh Casper 1 HP KC-09FC32
đ4,590,000
đ6,000,000
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32
đ4,490,000
đ6,000,000
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
đ4,500,000
đ6,860,000
Máy lạnh Casper 1.5 HP KC-12FC32
đ5,750,000
đ7,600,000
-24%
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
đ6,290,000
đ8,290,000
-24%
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
đ5,750,000
đ7,600,000
-30%
Máy lạnh Casper 2.0 HP KC-18FC32
đ9,010,000
đ12,200,000
1 2 3 4 5 6 7 8
6 - 20