REETECH

-17%
Máy lạnh Reetech 1 HP RT/RC9
đ5,390,000
đ6,500,000
-12%
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT/RC12
đ6,650,000
đ7,990,000
-21%
Máy lạnh Reetech 2 HP RT/RC18
đ9,390,000
đ11,590,000
-19%
Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT/RC24
đ12,990,000
đ14,590,000
-22%
-13%
Máy Lạnh Reetech Inverter 1HP RTV9-BK-BT/RCV9-BK-BT
-23%
Máy Lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-BK-BT/RCV18-BK-BT