REETECH

-17%
Máy lạnh Reetech 1 HP RT/RC9
đ5.390.000
đ6.500.000
-23%
Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-BK-BT
đ5.200.000
đ6.790.000
-12%
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT/RC12
đ6.650.000
đ7.990.000
-21%
Máy lạnh Reetech 2 HP RT/RC18
đ9.390.000
đ11.590.000
-10%
Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT/RC24
đ12.990.000
đ14.590.000
-22%
-13%
-23%