Lọc Theo

Máy Lạnh

-21%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-LKC
đ5,800,000
đ7,300,000
-20%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-SKC
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-SKC
đ5,700,000
đ7,090,000
-23%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-LKC
đ8,800,000
đ11,500,000
-20%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-SKC
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-SKC
đ8,700,000
đ10,870,000
-22%
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-LKC
đ12,300,000
đ15,860,000
-20%
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-SKC
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-SKC
đ12,700,000
đ15,860,000
-21%
-20%
-20%
-21%
Máy Lạnh Electrolux 1.5 HP 12CR
đ7,100,000
đ10,070,000
Máy Lạnh Electrolux 1HP 09CR
đ6,150,000
đ8,790,000
Máy Lạnh Electrolux 2 HP 18CR
đ10,500,000
đ15,000,000
-20%
Máy Lạnh Erito 1.5 HP ETI/ETO-N15CS1
đ6,300,000
đ7,900,000
1 2 3 4 5 6 7 8