DAIRY

-20%
Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-SKC
đ4.300.000
đ5.400.000
-25%
Máy lạnh Dairry 1.0 HP DR09-LKC
đ4.400.000
đ5.900.000
-21%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-LKC
đ5.800.000
đ7.300.000
-20%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-SKC
đ5.700.000
đ7.090.000
-23%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-LKC
đ8.800.000
đ11.500.000
-20%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-SKC
đ8.700.000
đ10.870.000
-22%
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-LKC
đ12.300.000
đ15.860.000
-20%
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-SKC
đ12.700.000
đ15.860.000
-21%
-20%
-20%
-21%