DAIKIN

Máy Lạnh Daikin 1HP FTC25NV1
đ7,550,000
đ10,430,000
Máy Lạnh Daikin 2 HP FTC50NV1
đ14,300,000
đ20,860,000
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1
đ20,100,000
đ28,860,000