CASPER

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32
đ4.999.000
đ6.000.000
-20%
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
đ6.049.000
đ7.600.000
-23%
Máy lạnh Casper 2.0 HP SC-18FS32
đ9.400.000
đ12.200.000
-13%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP LC-24FS32
đ13.000.000
đ14.900.000
-18%
Máy lạnh Casper 2.5 HP SC-24FS33
đ12.400.000
đ15.200.000
-15%
-39%
-22%
-29%
-31%