CASPER

Máy lạnh Casper 1 HP KC-09FC32
đ4,590,000
đ6,000,000
-26%
LC-09FS32 - Máy Lạnh Casper 1 HP
Máy Lạnh Casper 1 HP LC-09FS32
đ4,740,000
đ6,390,000
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32
đ4,900,000
đ6,000,000
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
đ4,500,000
đ6,860,000
Máy lạnh Casper 1.5 HP KC-12FC32
đ5,750,000
đ7,600,000
-24%
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
Máy Lạnh Casper 1.5 HP LC-12FS32
đ6,290,000
đ8,290,000
-24%
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
đ5,750,000
đ7,600,000
-30%
Máy lạnh Casper 2.0 HP KC-18FC32
đ9,010,000
đ12,200,000
-26%
Máy lạnh Casper 2.0 HP SC-18FS32
đ8,990,000
đ12,200,000
-11%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP IC-24TL22
đ15,400,000
đ17,250,000
Máy lạnh Casper 2.5 HP KC-24FC32
đ13,790,000
đ17,200,000
-15%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP LC-24FS32
đ12,700,000
đ14,900,000
-26%
Máy lạnh Casper 2.5 HP SC-24FS32
đ12,690,000
đ17,200,000
Máy Lạnh Casper 2.5 HP SC-24TL
đ13,700,000
đ19,570,000
-13%
-22%
-35%
Máy Lạnh Casper Inverter 1 HP HC-09IA32
Máy lạnh Casper Inverter 2 HP GC-18IS32
đ12,890,000
đ17,200,000
1 2