AQUA

-27%
Máy Lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9NQ-S
đ5,100,000
đ6,990,000
-24%
Máy Lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12NQ-S
đ6,150,000
đ8,050,000
Máy Lạnh AQUA 1.5HP KCR12NQ
đ6,500,000
đ10,000,000
Máy Lạnh AQUA 1HP KCR9NQ
đ5,300,000
đ8,500,000
-18%
Máy Lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NQ-S
đ9,750,000
đ11,900,000
-24%
-22%
-26%
Máy Lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-KCHV9D
đ6,800,000
đ13,990,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-KCRV9N
đ7,750,000
đ11,070,000
-29%
Máy Lạnh AQUA Inverter 2.0 HP KCRV18WJB
đ12,450,000
đ17,790,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 2HP AQA-KCRV18F
đ13,200,000
đ18,860,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 2HP AQA-KCRV18N
đ12,900,000
đ18,430,000
-23%