ĐIỆN LẠNH

Máy Lạnh AQUA 1.5HP KCR12NQ
đ6,500,000
đ10,000,000
Máy Lạnh AQUA 1HP KCR9NQ
đ5,300,000
đ8,500,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-KCRV9N
đ7,750,000
đ11,070,000
Máy Lạnh AQUA Inverter 2.0 HP KCRV18WJB
đ12,450,000
đ17,790,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 2HP AQA-KCRV18F
đ13,200,000
đ18,860,000
Máy Lạnh Aqua Inverter 2HP AQA-KCRV18N
đ12,900,000
đ18,430,000
-32%
Máy Lạnh Asanzo 1,5 HP S12N66
đ5,150,000
đ7,570,000
Máy Lạnh Asanzo 1.5 HP S12A
Liên hệ để biết giá
Máy Lạnh Asanzo 1HP S09A
Liên hệ để biết giá
Máy Lạnh Asanzo 2 HP S18A
Liên hệ để biết giá
Máy Lạnh Asanzo 2HP S18N66
đ7,250,000
đ10,710,000
-30%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1 HP K09A
đ5,100,000
đ7,290,000
-30%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1.5 HP K12A
đ6,100,000
đ8,710,000
-31%
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
đ4,500,000
đ6,860,000
-30%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP SC-24TL
đ13,700,000
đ19,570,000
Máy Lạnh Daikin 1HP FTC25NV1
đ7,550,000
đ10,430,000
Máy Lạnh Daikin 2 HP FTC50NV1
đ14,300,000
đ20,860,000
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1
đ20,100,000
đ28,860,000
-35%
Máy Lạnh Electrolux 1.5 HP 12CR
đ7,050,000
đ10,070,000
Máy Lạnh Electrolux 1HP 09CR
đ6,150,000
đ8,790,000
Máy Lạnh Electrolux 2 HP 18CR
đ10,500,000
đ15,000,000
Máy Lạnh Electrolux Inverter 2 HP 18CRR
đ13,200,000
đ17,140,000
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 9