Lọc Theo

ĐIỆN LẠNH

-8%
-8%
-4%
-30%
Máy Lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9NQ-S
đ4.899.000
đ6.990.000
-23%
Máy Lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12NQ-S
đ6.199.000
đ8.050.000
-15%
Máy Lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NQ-S
đ10.100.000
đ11.900.000
-25%
-26%
-31%
-12%
Máy Lạnh Asanzo 1,5 HP S12N66
đ5.650.000
đ6.400.000
-20%
Máy Lạnh Asanzo 1.0 HP S09N22
đ4.800.000
đ6.000.000
-18%
Máy Lạnh Asanzo 1HP S09N66
đ4.900.000
đ5.990.000
Máy Lạnh Asanzo 2HP S18N66
đ7.750.000
đ9.590.000
-21%
-23%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1HP K09N66
đ5.800.000
đ7.499.000
-18%
Máy Lạnh Asanzo Inverter 2HP K18N66
đ9.300.000
đ11.390.000
-19%
Máy lạnh Carrier 1 HP 38/42 CER 010
đ6.990.000
đ8.600.000
-19%
Máy lạnh Carrier 1.5 HP 38/42 CER 013
đ8.790.000
đ10.800.000
-18%
Máy lạnh Carrier 2.0 HP 38/42 CER 018
đ12.990.000
đ15.800.000
-20%
-15%
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32
đ4.999.000
đ6.000.000
-20%
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS32
đ6.049.000
đ7.600.000
-23%
Máy lạnh Casper 2.0 HP SC-18FS32
đ9.400.000
đ12.200.000
-13%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP LC-24FS32
đ13.000.000
đ14.900.000
-24%
Máy lạnh Casper 2.5 HP SC-24FS32
đ13.000.000
đ17.200.000
-15%
-32%
-22%
-29%
Máy Lạnh Daikin 2 HP FTC50NV1
đ14.950.000
đ20.860.000
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1
đ21.300.000
đ24.900.000
-18%
-21%
-29%
-13%
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKZ50VVMV
-29%
Máy Lạnh Daikin Inverter 3HP FTKZ71VVMV
đ38.500.000
đ47.390.000
-20%
Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-SKC
đ4.300.000
đ5.400.000
-25%
Máy lạnh Dairry 1.0 HP DR09-LKC
đ4.400.000
đ5.900.000
-21%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-LKC
đ5.800.000
đ7.300.000
-20%
Máy lạnh Dairry 1.5 HP DR12-SKC
đ5.700.000
đ7.090.000
-23%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-LKC
đ8.800.000
đ11.500.000
-20%
Máy lạnh Dairry 2.0 HP DR18-SKC
đ8.700.000
đ10.870.000
-22%
Máy lạnh Dairry 2.5 HP DR24-LKC
đ12.300.000
đ15.860.000
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 14