Đăng ký giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của bạn

Để kết nối các khách hàng, và tạo một cộng đồng cùng nhau phát triển. Điện Máy Sài Gòn sẽ thực hiện giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của quý khách hàng của Điện Máy Sài Gòn đến rộng rãi cộng đồng, cũng như khách hàng khác. Đã là khách hàng của Điện Máy Sài Gòn thì hãy đăng kí để đưa sản phẩm/dịch vụ của mình đến cộng đồng.