Bảng giá vật tư

BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY LẠNH

  1HP 1.5HP 2HP 2.5HP
Công Lắp đặt 1 Bộ

250.000đ

250.000đ

300.000đ

350.000đ

Tháo máy cũ (1bộ) 100.000đ 100.000đ 100.000đ 100.000đ
Ống đồng (m) 160.000đ 160.000đ 180.000đ 200.000đ
CB (cái)  60.000đ 60.000đ 100.000đ 100.000đ
Eke (cặp) 100.000đ 100.000đ 250.000đ 250.000đ
Dây điện đôi (m) 8.000đ 8.000đ 10.000đ 10.000đ
Ống ruột gà(m) 5.000đ 5.000đ 5.000đ 5.000đ
Hàn ống (nếu có) 100.000đ 100.000đ 100.000đ 100.000đ