Tủ Đông

Tủ Đông Alaska 1100L HB-1100C
đ10,396,000
đ11,300,000
Tủ Đông Alaska 1200L HB-1200C
đ18,400,000
đ20,000,000
Tủ Đông Alaska 1500L HB-1500C
đ23,000,000
đ25,000,000
Tủ Đông Alaska 150l BD-150
đ4,140,000
đ4,500,000
Tủ Đông Alaska 250L BCD-3068C
đ5,888,000
đ6,400,000
Tủ Đông Alaska 250L BCD-3068N
đ5,900,000
đ7,400,000
Tủ Đông Alaska 300L BD-300
đ5,060,000
đ5,500,000
Tủ Đông Alaska 300L BD-300C
đ5,060,000
đ5,500,000
-17%
Tủ Đông Alaska 350L BCD-3568N
đ5,704,000
đ6,200,000
Tủ Đông Alaska 400L BD-400
đ6,486,000
đ7,050,000
Tủ Đông Alaska 400L BD-400C
đ6,486,000
đ7,050,000
Tủ đông Alaska 450L BCD-4567N
đ6,256,000
đ6,800,000
Tủ Đông Alaska 450L BCD-4568N
đ6,302,000
đ6,850,000
1 2 3 4