ĐIỆN LẠNH

Tủ Mát Alaska 250L LC-333H
đ8,648,000
đ9,400,000
Tủ Mát Alaska 300L LC-433H
đ8,648,000
đ9,400,000
Tủ Mát Alaska 350L LC-533H
đ8,694,000
đ9,400,000
-8%
Tủ Mát Alaska 400L LC-633H
đ8,648,000
đ9,400,000
Tủ Mát Alaska 400L LC-643DB
đ8,648,000
đ9,400,000
Tủ Mát Alaska 450L LC-743DB
đ9,476,000
đ10,300,000
Tủ Mát Alaska 450L LC-743H
đ9,476,000
đ10,300,000
Tủ Mát Alaska 500L LC-833C
đ11,040,000
đ12,000,000
Tủ Mát Alaska 530L LC-933C
đ11,040,000
đ12,000,000
1 2 3 4 5